Bente Claudi's blog

Bente Claudi's blog

Ældrepuljen 2018- 2020

ÆldreomsorgPosted by Bente Claudi Wed, February 05, 2014 15:30:05
1.Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

1 Styrket rehabiliteringsindsats på Rehabiliteringsafdelingen
2 Forstærket rehabiliteringsindsats overfor borgere i eget hjem
3 Øgede ressourcer til træning - nedbringelse af ventetid
4 Udslusningsforløb fra træning

2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

5 Flere aktiviteter på plejecentrene (bruges efter plejecentrenes eget valg fx omkring måltider, udflugter m.m.) + pulje til aktiviteter for plejecenterbeboere i samarbejde med frivillige
7a Tidlig opsporing, kompetenceudvikling i f.t. triage
7b Tidlig opsporing: Indkøb af skærme m.m. til triage
8a Hverdagsrehabilitering og genoptræning på plejecentrene
8b Træningsredskaber på plejecentrene
9 Underernæring og dysfagivurdering

3. Bedre forhold for de svageste ældre

11 Aflastning af pårørende til demente og andre svage ældre
12 Kompetenceudvikling i f.t. demens på plejecentrene - løses via kompetenceudviklingsmidler
13 Pårørendekonsulent: støtte til og arrangementer i f.t. pårørende til demente og andre svage ældre
15 Loftlifte på plejecentrene  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post112

Testamenter

ÆldreomsorgPosted by Bente Claudi Sun, February 02, 2014 11:39:34

Testamentet mangler ofte ved uventede dødsfald.

Mangel på testamente kan betyde ruin for ”samboende” par.


Det er 8 år siden, den nye arvelov blev indført.
Den betyder, at uden testamente arver kæresten ikke.

Alligevel er antallet af par, der lever sammen uden at være gift, steget med 4,3 procent, antallet af nye ægteskaber er faldet med 24 procent, men i samme periode er antallet af notartestamenter – testamenter, som er tinglyst med vidner- faldet drastisk.

Det er en farlig cocktail, lyder det fra Nordeas forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen, idet hendes undersøgelser viser, at det kun er hver tiende dansker, der har skrevet testamente.

I 2013 blev der oprettet 27.227 notartestamenter- og det er blot to tredjedele i forhold til rekordåret 2008 (42.254 ), hvor den nye arve-lov trådte i kraft
Faktisk er 2013 bundrekord for notartestamenter.

Gallup har lavet en undersøgelse for Nordea- den viser, at testamenter kommer ind sent i livet eller kun kommer på tale, hvis der er noget at dele.

I gennemsnit har kun ca. hver tiende af danskerne oprettet testamen-te.
For unge 26-39 årige er tallet helt nede på 7 procent.
Det er primært folk med penge på kontoen, der skriver testamente, og så er det folk, der er over 50 år, MEN selv blandt de velhavende og de ældre, er det kun hver fjerde, der har et testamente.

Ret mange ved godt, at de burde have skrevet testamente for længe siden. De fleste, der bliver alvorligt syge, får styr på det.

Men der er sager, hvor en pludselig er død f.eks. i en trafikulykke, og samleveren intet arver, fordi de ikke er gift, og der intet testamente er. Ofte tror folk i de tilfælde, at de får det meste alligevel, men det er langtfra sikkert.
Det er en udbredt misforståelse.

Hver fjerde dansker tror fejlagtig, at de arver alt, når ægtefællen dør.
Tre ud af fire, der har lavet testamente siger, det først og fremmest var for at sikre den part, der lever længst.

Testamente er lidt af et fremmedord for mange, påpeger Ann L. E., der håber, at DRs serie ”Arvingerne” får folk til at huske testamentet.

”Et testamente kan forebygge mange konflikter, og så er du også sikker på, hvad der sker med dine penge, når du ikke er her mere.”
Det kan også være en måde at sikre din partner eller ægtefælle, så de kan blive i hjemmet.

Samboende arver ikke hinanden automatisk.
De arver kun hinanden, hvis der er et testamente.

Ældre Sagen i Hillerød satser på senere i år at holde et medlemsmøde med oplæg fra kompetente personer vedr. testamenter og livstestamenter.

Brug: Ældre Sagens Rådgivning:

Har du brug for rådgivning om sociale og juridiske spørgsmål, så kontakt rådgivningen Tlf. 8030 1527 ma-ti-on 10-14 og to 14-18.

Kilde: /ritzau/ og Nordea baseret på tal fra Tinglysningsretten
Per.Thiemann Politiken

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post111

Aktiv i din hverdag

ÆldreomsorgPosted by Bente Claudi Thu, October 17, 2013 22:03:50
"Aktiv i din hverdag"- nok engang.

Det er en stor tilfredsstillelse- og ensbetydende med høj livskvalitet- når ældre selv kan klare hverdagen uden hjælp fra f.eks. kommunen.

I Hillerød er princippet om klare sig selv formuleret som "Aktiv i din hverdag", MEN kommunen har også en lovmæssig forpligtigelse til at sikre, at borgerne- også i praksis- kan klare sig selv bedst muligt/ længst muligt.


Borgerne kan opleve det som utidig indblanding, når visitatoren kommer og udspørger borgeren: Kan du lave mad, købe ind, gå i bad, støvsuge , gøre rent eller klare andre af de almindelige funktioner, som de fleste har udført i deres lange liv.

Ved "Aktiv i din hverdag" sætter kommunen og borgeren sammen et individuelt mål for, hvad borgeren gerne selv vil kunne- og på hvilken måde, kommunen skal hjælpe.


Målet sættes ud fra en fælles bedømmelse af, hvor godt borgeren skal kunne udføre de almindelige, daglige opgaver.

Det er "hjælp til selvhjælp"- og god konservativ politik- når borgeren kan koncentrere sig om de funktioner, borgeren selv gerne vil kunne varetage- og lade de øvrige områder overgå til andre:

Som socialudvalgsformand tror jeg på betydningen af at leve et godt liv , hvor vi klarer os længst muligt - uden afhængighed af det offentlige system.

Tag derfor godt imod "Aktiv i din hverdag", lyt til mulighederne, tænk og beslut, hvilke dele, du selv vil kunne og få den hjælp, der er relevant for dig, så det fungerer i hverdagen.


  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post102

Ældre får mindre hjælp end tidligere.

ÆldreomsorgPosted by Bente Claudi Mon, September 16, 2013 10:09:07

Selv om der i dag er 150.000 flere ældre end for 5 år siden, bruger de danske kommuner stort set det samme beløb på ældrepleje, som før. Anny Winther,
formand for KL´s social-og sundhedsudvalg, afviser, at det skulle være et
problem, da man i dag giver ældre hjælp på en anden måde end tidligere.

Hjælp til selvhjælp uden tvang.
Der er dilemmaer, der kan betyde overskridelser af den personlige sfære og krænkelse af den personlige frihed. Der skal være mulighed for at sige fra. Samtidig er det vigtigt, at der tilføres de ressourcer, der er brug for.
I dag modtager kun 131.000 ældre hjemmepleje mod 160.000 i 2008.
Inden velfærdsteknologien kom på tale og omlægningen til rehabilitering i kommunerne var startet, led hjemmeplejen af betydelige økonomiske nedskæringer.
Alene i 2011 forsvandt der 1,5 millioner hjemmehjælpstimer fra kommunerne.

Ældre Sagens mange undersøgelser understreger, at det er af største vigtighed for hjemmehjælpsmodtagerne, at der er tilstrækkelig tid og ressourcer til hjælpen, og det stort set er de samme medarbejdere, der kommer.

Ældre har fået bedre helbred.
ÆLDRE har en væsentligt bedre sundhedstilstand end tidligere.
Kommunerne prøver nu at gå ind og hverdagsrehabilitere, hvor essensen er, at borgerne får en langt bedre livskvalitet, når de kan flere ting selv.
Det gælder nu i Hillerød, at næsten alle borgere i hjemmeplejen, vores bosteder og på plejecentrene nu næsten alle bliver præsenteret for ”Aktiv i din hverdag”.

Resultatet er lovende på den måde, at de fleste borgere, der gennemfører forløbet, er glade for at ”kunne mere selv”, og medarbejderne er stolte, når det lykkes. Det giver også en langt bedre trivsel og arbejdsglæde hos medarbejderne.

Det vigtigste for kommunerne er, at der er ressourcer til de borgere, som virkelig har et behov.
Dem skal der absolut være penge til, uanset demografien tydeligt viser en stor stigning af + 80 årige- og demente, der vil være plejekrævende.

Godt nok er sundhedstilstanden i generationen hos + 65 årige i dag generelt meget bedre, men der skal også indtænkes de rigtig mange livsstils- og skeletsygdomme,
der i dag præger billedet.

Det er ikke frivillige, der skal overtage jobbene i ældreplejen.
De skal være et vigtigt supplement til at skabe mere liv på plejecentrene.
Ældre Sagen og Hillerød Kommune barsler med et spændende, fælles projekt ”Opblomstring af liv på plejecentre”.

Det vil I høre mere om senere, og der vil blive rig mulighed for interesserede for at deltage.
Læs her på kommunens hjemmeside om projekt "Aktiv i din hverdag.

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post93

Eden Alternative

ÆldreomsorgPosted by Bente Claudi Sat, August 31, 2013 15:48:25


Organisationen "The Eden Alternative" har som erklæret mål at ændre opfattelsen af det at blive gammel, så man livet igennem bliver ved med at opleve sig ligeværdig, anerkendt og bidragende i samfundet.

Filosofien er skabt i New York og har afsæt i et antropologisk og økologisk livsperspektiv.

"The Eden Alternative" handler om at ændre den traditionelle plejehjemskultur og gøre livet værd at leve for alle uanset alder, bolig og handicap.

Erfaringerne viser, at "The Eden Alternative" har givet langt større tilfredshed med hverdagen hos både de ældre og personalet, og samtidig er medicinforbruget faldet drastisk.

The Eden Alternativ kan beskrives i ti principper:

1. De tre plager: ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed udgør langt den største del af de ældres lidelser.

2. Et samfund, som tager udgangspunkt i de ældres behov, forpligter sig til at skabe områder, hvor livet udvikler sig i tæt kontakt med planter, dyr og børn. Disse relationer skaber vejen til et liv, der er hver at leve.

3. Kærligt samvær er modstykket til ensomhed. Ældre fortjener at have let adgang til menneskers og dyrs selskab.

4. Et samfund med fokus på de ældres behov skaber muligheder for at de ældre både kan give og modtage omsorg.

Dette er modstykket til hjælpeløshed.
5. Et samfund med fokus på de ældres behov inspirerer dagligt til afveksling og spontaneitet ved at skabe et miljø, hvor uventede og uforudsete muligheder for samvær og begivenheder kan finde sted. Dette er modstykket til kedsomhed.

6. Meningsløse aktiviteter nedbryder sjælen. Muligheden for at gøre ting, som vi finder mening i, er essentielt for menneskers helbred.

7. Medicinsk behandling må aldrig ske på bekostning af ægte menneskelig omsorg.

8. Et samfund med fokus på de ældres behov respekterer sine ældre ved at nedbryde topstyret, bureaukratisk autoritet. I stedet tilstræbes det, at placere mest mulig beslutningskompetence hos de ældre - eller hvis dette ikke er muligt - hos de personer, der er tættest på de ældre.

9. At skabe et ældrevenligt samfund er en proces, der aldrig stopper. Menneskets vækst må aldrig adskilles fra dets liv.

10. Dygtigt lederskab er hjerteblodet i enhver kamp mod de tre plager. Og intet andet kan erstatte dygtig ledelse.
5. Et samfund med fokus på de ældres behov inspirerer dagligt til afveksling og spontaneitet ved at skabe et miljø, hvor uventede og uforudsete muligheder for samvær og begivenheder kan finde sted. Dette er modstykket til kedsomhed.

6. Meningsløse aktiviteter nedbryder sjælen. Muligheden for at gøre ting, som vi finder mening i, er essentielt for menneskers helbred.

7. Medicinsk behandling må aldrig ske på bekostning af ægte menneskelig omsorg.

8. Et samfund med fokus på de ældres behov respekterer sine ældre ved at nedbryde topstyret, bureaukratisk autoritet. I stedet tilstræbes det, at placere mest mulig beslutningskompetence hos de ældre - eller hvis dette ikke er muligt - hos de personer, der er tættest på de ældre.

9. At skabe et ældrevenligt samfund er en proces, der aldrig stopper. Menneskets vækst må aldrig adskilles fra dets liv.

10. Dygtigt lederskab er hjerteblodet i enhver kamp mod de tre plager. Og intet andet kan erstatte dygtig ledelse.

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post88
Next »