Bente Claudi's blog

Bente Claudi's blog

Teknologi er en hjælper

IT-edb-digitaltPosted by Bente Claudi Wed, October 03, 2012 13:20:48
Den tid er forbi, hvor de ansatte i social- og sundhedssektoren nærmest anså enhver brug af den moderne teknologi som en fjende.
Den stigende erkendelse af, at teknologien, hvis den bruges rigtigt, er en hjælper, baner vej for en lang række nye fremskridt til gavn for både borgerne, medarbejderne og kommunens økonomi.
Kun ved at sikre et samarbejde og ved at møde hinanden med et åbent sind, kan vi sikre, at udviklingen er til gavn for alle parter.

BC

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post70

Unge lærer ældre at SMS’e

IT-edb-digitaltPosted by Bente Claudi Fri, March 02, 2012 09:31:37

Lær det sidste nye:

Unge lærer ældre at SMS’e

10. klasseskolen, Ndr. Jernbanevej 6
Tirsdag d. 20.03.12 kl.13:00 – 15:00

Der var stor interesse for vores tidligere afholdte kurser - og hos nogen af deltagerne et ønske om at få genopfrisket mobilens muligheder.
Derfor er det aftalt, at vi igen laver 1 nyt SMS -kurser, med en gruppe unge fra 10. klasseskolen sammen med seniorer fra Ældre Sagen.
Hvor vi forsøger at opklare ”mystikken” om, hvordan mobiltelefonen,” telefonbogen” og evt. det indbyggede kamera. kan bruges - bruges som tryghed og til at kommunikere med fx familien, naboer, venner og helt nye SMS tjenester.

Over en kop kaffe hygger vi os i et par timer og går forhåbentlig hjem og kan nu sende og modtage SMS’er, købe bus - og togkort og evt. bruge kamera.

Kendskab til mobiltelefonen er nødvendig.


Der er plads til max 22 ældre på holdet

Pris: 40 kr. pr. deltager - pengene går til elevernes linje-kasse.

Velkommen til et par hyggelige, lærerige timer med de unge.

Pia Rygaard og Bente Claudi.

Tilmelding til Bente Claudi - Tlf. 48 26 23 40

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post63

Hillerød sygehus

IT-edb-digitaltPosted by Bente Claudi Fri, October 21, 2011 10:52:33

er nu digitalt med Hillerød kommunes hjemmepleje.

Artiklen på Hillerød Postens hjemmeside:

Som en af de første kommuner er Hillerød gået i samarbejde med hospitalet om digital kommunikation.

Dermed kan oplysninger udveksles lynhurtigt.

Når en borger, som modtager hjemmepleje eller bor på plejecenter, indlægges på hospitalet, bliver der automatisk sendt oplysninger fra kommunens elektroniske omsorgssystemet

Dermed kan hospitalet afgøre, om hospitalet skal sørge for ekstra ressourcer for at hjælpe den pågældende patient med for eksempel at bade eller spise.

Hospitalet returnerer en meddelelse med oplysning om forventet udskrivelsesdato og meddeler, om der bliver behov for øget hjælp til patienten efter hjemkomsten.

”Med det nye system er vi ikke længere afhængige af telefoner og fax. Nu skrives alt relevant direkte ind i systemet. Støder der komplikationer til eller har hospitalet brug for at kende noget til borgerens forhistorie, ligger det hele samlet i systemet. Det er meget nemmere og meget sikrere kommunikation,” siger it-koordinator Gitte Femerling.

Kopi af artiklen fra Hillerød Postens hjemmeside.

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post51

Danmark bliver papirløst

IT-edb-digitaltPosted by Bente Claudi Tue, September 20, 2011 15:04:26

Noget af en udfordring

Hverdagen bliver lettere med internettet.

Gammeldags papirblanketter og brevpost mellem borgerne og det offentlige er endeligt på vej ud. De penge, der spares i det offentlige, skal bruges til sygehuse, til undervisning, til veje - fremadrettet, så velfærden kan finansieres.

I Ældre Sagen vækker det bekymring, da over halvdelen af borgere over 65år - omkring 400.000 personer - aldrig har benyttet internettet.

Internettet er et redskab til at klare hverdagens praktiske gøremål som services fra det offentlige eller banken og ikke mindst holde kontakt til omverdenen, venner og familie.

Når ældre først kommer i gang med internettet, bliver de ofte ved med at lære nye måder at gøre hverdagen nemmere på, og det går det hurtigt med at lære mere.

46% af de nye 65+årige,der har brugt computeren indenfor de sidste 3 måneder, vil gerne lære mere.

Jo mere, vi ældre lærer om it, jo mere avancerede bliver vi.

Drivkraften er muligheden for at løse hverdagens kontakt til det offentlige, børn, børnebørn og omgivelserne.

Tal fra It og Telestyrelsen viser, at danskere over 65 år i højere grad bruger kurser til at lære om it. De er nysgerrige ældre. De spørger, hvad it er, og hvad det kan gøre for dem. Nogle er nybegyndere, andre har været i gang et stykke tid. De er klar til at lære om digital borgerservice og NemID, en fælles adgangskode til services på internettet i den offentlige og private sektor.

Det hører alderdommen til, at man mister både ægtefæller og venner, fordi de falder bort.

Både Ældre Sagen og Kommunen har hjemmesider, hvor man kan komme i kontakt med andre og dermed få nye venner. At være koblet på den teknologiske udvikling, bliver i højere og højere grad også et spørgsmål om at være koblet på samfundet. Det handler om ikke at føle sig udenfor, men at have mulighed for at orientere sig.

Alle aktive seniorer er nysgerrige, og den nysgerrighed kan de få stillet ved at surfe på nettet.

Hvor skal v i rejse hen? Hvad sker der? Hvad er mulighederne? Reservation af billetter - ja, listen er lang

Hvorfor er stikket til internettet ikke en lige så stor selvfølge som tv stikket i en ældre- og plejebolig?

Når passet skal fornys eller udbygningen af huset kræver en byggetilladelse, er det slut med at skrive til kommunen eller møde op for at få ordnet sagerne.

Det bliver noget af en udfordring, da en del borgere enten ikke har en computer eller ikke lige går om bord i en sådan. De skal vejledes og måske presses til at gå i gang.

I de tilfælde, det ikke kan lade sig gøre, skal de kunne få hjælp enten på Biblioteket eller i Borgerservice.

Mange ældre vil føle sig fremmede i den digitale verden, men det papirløse Danmark er kommet for at blive.

Ældre Sagen har besluttet at oprette et par 3x2 timers kurser for at hjælpe borgere, som er usikre overfor tastaturet og måske bange for at gøre noget forkert og borgere, der allerede har en pc med at installere Nem ID og svare på digitale spørgsmål vedr. kontakten mellem dem og det offentlige. Kurserne oprettes afhængigt af interessen.

Ligeledes vil de populære SMS - kurser med 10.klasseskolen blive gentaget i det nye år.

Læs nærmere om begge aktiviteter i februar bladet.

Kilde: Presseklip Ældre Sagen, Jyske Vestkysten og Jyllands-Posten

  • Comments(1)//blog.bente-claudi.dk/#post46