Bente Claudi's blog

Bente Claudi's blog

Facts om valget

Konservative i Hillerød byråd.Posted by Hanne V. Fachmann Fri, November 22, 2013 18:55:22

Jeg kan godt forstå, at du kan synes, at det virker lidt underligt, at vi har konstitueret os med Socialdemokraterne og de "andre røde".

Men jeg vil meget gerne forklare dig baggrunden, for det er en rigtig god forklaring.

Vi sagde klart og tydeligt inden valget, at vi gik til valg på to ting:

Vi gik til valg på at få en borgerlig borgmester, hvis der var et borgerligt flertal.

Der var et borgerligt flertal, og vi fik en borgerlig borgmester. Det er opfyldt.

Vi gik til valg på maksimal konservativ indflydelse, og det må man altså også sige, at vi har opfyldt, når vi nu kommer til at sidde på borgmesterposten.

Jeg vil gerne understrege, at vi ikke har overtrådt nogen aftale. Vi havde nemlig på intet tidspunkt nogen aftale om, at det største borgerlige parti skulle have borgmesterposten. Vi havde derimod det klare mål at gå efter maksimal konservativ indflydelse, og det har alle vidst hele vejen igennem.

Vi havde muligheden for at få borgmesterposten - og vi ville aldrig nogensinde kunne se de konservative vælgere, der har stemt på os, i øjnene, hvis vi takkede nej til den ultimative indflydelse.

Vores borgmester Dorte og vores formand Henning var i øvrigt til de afsluttende forhandlinger med de øvrige aftalepartier i dag, og jeg kan fortælle dig, at der er kommet MANGE sunde, borgerlige punkter med i det endelige program. Vi har blandt andet forpligtet os til at holde skatten i ro og sikret et øget fokus på erhvervslivet.

Nu glæder vi os til at komme i gang med arbejdet, og vi håber i øvrigt, at vi undervejs i perioden kan få endnu flere partier til at bakke op - for Hillerød Kommunes og for borgernes skyld.Sat på bloggen/HF

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post109

Kalender

Konservative i Hillerød byråd.Posted by Bente Claudi Sat, November 16, 2013 20:43:36


Kalender 2017:
Mandag d. 20. november

Børne og Ungeudv.

C kandidater

Hillerød Golfklub


Tirsdag d. 21. november

VALGDAG


Onsdag d. 22. november

Konstituering

Annemette fys motion


Torsdag d. 23.november


Motion Ggc.

AV 86 vinterdæk

Vivian fod

Alzheimer Bestyrelse

Frdag d.24. november


Æblerhaven+ Meny

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post106

” Tak til Jonathan for en god dialog”

Konservative i Hillerød byråd.Posted by Bente Claudi Fri, November 08, 2013 14:48:03

Det er ingen hemmelighed, at Jonathan og jeg har krydset klinger. Derfor inviterede jeg til et møde, hvor vi sammen kunne skille fakta fra politiske udmeldinger. Det glæder mig, at Jonathan tog imod invitationen og endda kvitterede med at invitere mig til at møde Thyra Frank på Torvet.

Hvad Jonathan ikke lige måske tænkte var, at Thyra og jeg har kendt hinanden i mange år ,og jeg har dyb respekt for hendes store hjerte.

Jeg ved, at Thyra og jeg er enige om forskellen mellem stordrift og mulighederne i små, autonome enheder. Der er intet, vi konservative hellere ville end skabe hjerterum for hver enkelt.

Jeg glæder mig over vores fælles besøg i køkkenet. Du anerkendte, at maden jo var god men, at det er ”jo er valgkamp”. Hvis dette er præmisserne er jeg naturligvis klar til valgkampen.

Det afgørende for mig er, at vi sammen anerkender den store indsats, som kommunens mange ansatte indenfor ældreområdet gør. Naturligvis er der plads til forbedringer. Og jeg er klar til at lede efter dem - som resten af forvaltningen og socialudvalget har været obs på i hele den sidste valgperiode og vil være det i den kommende.

Jeg glæder mig til, at vi nu kan diskutere på et fornuftigt grundlag.

Bente Claudi.

Socialudvalgsformand ( K)

Byrådskandidat

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post105

Økonomisk ansvarlighed er mit krav.

Konservative i Hillerød byråd.Posted by Bente Claudi Thu, October 31, 2013 16:02:59

Find ”guldet”.

Det hører tilsyneladende til i en valgkamp, at alle partier lover guld og grønne skove. Der er næsten ingen grænser for, hvad kandidaterne fra finde på at love. ”Medvind på alle cykelstier” er et sjovt eksempel, som sætter det hele i perspektiv. At Jacob Hausgaard så blev valgt er en helt anden historie.

Det er et sundt konservativt princip, som jeg har gjort til mit eget, at man kun bruger de penge, som man rent faktisk har til rådighed. Med andre ord går jeg ikke med til at bruge penge, som kommunen ikke har.

Andre partier har måske den opfattelse, at man bare kan låne, hvis man ikke selv har pengene til at finansiere de store armbevægelser. Der var en periode her i Hillerød, hvor der ikke var dækning for indfrielsen af de store visioner.

Jeg er stolt over, at vi i den konservative gruppe har været med til at bringe Hillerød Kommunes økonomi på ret kurs igen. Det skal ikke sættes overstyr.
Der er så meget, jeg gerne vil tilbyde borgerne – der er så mange områder, hvor det ville være dejligt at øge serviceniveauet. På ældreområdet kunne vi sagtens bruge nogle millioner mere. På ungeområdet tilsvarende.

Realiteterne er imidlertid, at alle folkevalgte på et tidspunkt inviteres ind i det store ”prioriteringsrum”, hvor f. eks mere snerydning skal prioriteres i forhold til øget hjemmehjælp. Hvor udbygning af en cykelsti skal afvejes i forhold til indsats overfor unge med særlige behov. I prioriteringsrumme kan man ikke få det hele – man skal blive enige om, hvordan den begrænsede pose penge skal fordeles.

I Hillerød står vi overfor store udfordringer. Det er helt forudsigeligt, at der bliver
øgede udgifter til en lang række områder – og skattegrundlaget stiger ikke i samme takt.
Jeg er talsmand for at skatterne ikke skal øges, og at besparelser ikke skal ske gennem nedskæringer. Men pengene skal jo findes. Mit forslag er, at vi ser på, hvordan vi får mere for pengene ved at inddrage medarbejderne i at finde ”guldet.” Alle steder, hvor ”systemer” styrer, er der et potentielt spild. Medarbejderne - og for resten også borgerne - kan opfordres til at finde steder, hvor vi kan opnå store besparelser ved at forenkle systemerne.

En anden konservativ mærkesag er, at vi skal overlade samfundet i bedre stand til
vores børn, end vi selv modtog det. Det betyder, at vi både skal kunne finansiere
en god hverdag for de fleste og spare op til at klare de øgede udgifter.
Jeg vil ikke være med til at sende en regning videre til mine børn og børnebørn.
Men, som nævnt før – jeg påtager mig kun udgifter, der er indtægtsmæssig dækning for. Både her, nu og i fremtiden.

Det er sjovere at lege julemand og love bedre snerydning til alle parkeringspladser for handicappede end at være den, der prædiker økonomisk mådehold. På den anden side har jeg jo valgt at gå til valg på sloganet: ”Jeg vil, jeg kan og jeg tør.”
Og jeg tør sige, at økonomisk ansvarlighed fortsat er mit krav.

/BC

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post104

Social ansvarlighed – min mærkesag.

Konservative i Hillerød byråd.Posted by Bente Claudi Sat, October 26, 2013 16:58:12

Borgere, som er endt i en social situation, som de ikke selv kan overskue eller mangler ressourcer til at blive selvhjulpne, skal have al den hjælp kommunen kan mobilisere. Målet er altid at hjælpe borgeren med at blive selvhjulpen ud fra de ressourcer, de nu engang selv har.
Det er god konservativ politik, at enhver tager ansvar for sin egen dagligdag og sit eget liv. De, som ikke er i stand til at selv at forandre deres livssituation skal have vores hjælp. Jeg tænker her på samfundets mest udsatte borgere og på de, som rammes af
f. eks psykiske lidelser.

Et særligt område er kommunens ældre.
At blive ældre er ikke en sygdom, men med alderen følger oftest nedsættelse af egen evne til at klare sig selv fuldt ud. Derfor er det vigtigt, at vore ældre får præcist den hjælp og støtte, de har brug for, så de kan være mest mulig selvhjulpne. Præcist dette gør, at jeg f. eks arbejder for, at Hillerød Kommune skaber ”ældreegnede boformer”, som sikrer den enkelte en værdig alderdom.

At tage ansvar for sin egen dagligdag og sit eget liv handler også om at gøre en indsats for egen sundhed. - både den fysiske og den mentale. ”Aktiv i din hverdag” er et godt initiativ, der peger i den retning. Besøgsvenner, demens aflaster og spisevenner er andre initiativer, som bidrager til en øget livskvalitet for borgeren.

Som formand for Socialudvalget gennem 4 år, glæder jeg mig over den brede politiske opbakning, der har været til det, jeg opfatter som gode konservative værdier. Vi har i kommunen en administration, som dygtigt har omsat værdierne til konkrete handlinger.
Der har været historier fremme i pressen om fejl, bureaukrati og umenneskelige beslutninger.
Hver eneste sag har givet anledning til at vurdere, om vi nu gør det godt nok. Er der sket fejl, er de blevet rette øjeblikkeligt.

Det er min rolle som formand for Socialudvalget at tilse, at administrationen handler i overensstemmelse med de politiske retningslinjer. Jeg kan konstatere, at det er sjældent, der er begået fejl. Men vi kan – og skal naturligvis være meget bedre til at forklare borgerne om reglerne og deres rettigheder.
Der er fortsat meget, der kan gøres for, at vi driver en social ansvarlig politik her i kommunen.

Mit mål er at forsætte det arbejde i den næste valgperiode.

Bente Claudi
Socialudvalgsformand ( C )

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post103
Next »