Bente Claudi's blog

Bente Claudi's blog

Økonomisk ansvarlighed er mit krav.

Konservative i Hillerød byråd.Posted by Bente Claudi Thu, October 31, 2013 16:02:59

Find ”guldet”.

Det hører tilsyneladende til i en valgkamp, at alle partier lover guld og grønne skove. Der er næsten ingen grænser for, hvad kandidaterne fra finde på at love. ”Medvind på alle cykelstier” er et sjovt eksempel, som sætter det hele i perspektiv. At Jacob Hausgaard så blev valgt er en helt anden historie.

Det er et sundt konservativt princip, som jeg har gjort til mit eget, at man kun bruger de penge, som man rent faktisk har til rådighed. Med andre ord går jeg ikke med til at bruge penge, som kommunen ikke har.

Andre partier har måske den opfattelse, at man bare kan låne, hvis man ikke selv har pengene til at finansiere de store armbevægelser. Der var en periode her i Hillerød, hvor der ikke var dækning for indfrielsen af de store visioner.

Jeg er stolt over, at vi i den konservative gruppe har været med til at bringe Hillerød Kommunes økonomi på ret kurs igen. Det skal ikke sættes overstyr.
Der er så meget, jeg gerne vil tilbyde borgerne – der er så mange områder, hvor det ville være dejligt at øge serviceniveauet. På ældreområdet kunne vi sagtens bruge nogle millioner mere. På ungeområdet tilsvarende.

Realiteterne er imidlertid, at alle folkevalgte på et tidspunkt inviteres ind i det store ”prioriteringsrum”, hvor f. eks mere snerydning skal prioriteres i forhold til øget hjemmehjælp. Hvor udbygning af en cykelsti skal afvejes i forhold til indsats overfor unge med særlige behov. I prioriteringsrumme kan man ikke få det hele – man skal blive enige om, hvordan den begrænsede pose penge skal fordeles.

I Hillerød står vi overfor store udfordringer. Det er helt forudsigeligt, at der bliver
øgede udgifter til en lang række områder – og skattegrundlaget stiger ikke i samme takt.
Jeg er talsmand for at skatterne ikke skal øges, og at besparelser ikke skal ske gennem nedskæringer. Men pengene skal jo findes. Mit forslag er, at vi ser på, hvordan vi får mere for pengene ved at inddrage medarbejderne i at finde ”guldet.” Alle steder, hvor ”systemer” styrer, er der et potentielt spild. Medarbejderne - og for resten også borgerne - kan opfordres til at finde steder, hvor vi kan opnå store besparelser ved at forenkle systemerne.

En anden konservativ mærkesag er, at vi skal overlade samfundet i bedre stand til
vores børn, end vi selv modtog det. Det betyder, at vi både skal kunne finansiere
en god hverdag for de fleste og spare op til at klare de øgede udgifter.
Jeg vil ikke være med til at sende en regning videre til mine børn og børnebørn.
Men, som nævnt før – jeg påtager mig kun udgifter, der er indtægtsmæssig dækning for. Både her, nu og i fremtiden.

Det er sjovere at lege julemand og love bedre snerydning til alle parkeringspladser for handicappede end at være den, der prædiker økonomisk mådehold. På den anden side har jeg jo valgt at gå til valg på sloganet: ”Jeg vil, jeg kan og jeg tør.”
Og jeg tør sige, at økonomisk ansvarlighed fortsat er mit krav.

/BC

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post104

Social ansvarlighed – min mærkesag.

Konservative i Hillerød byråd.Posted by Bente Claudi Sat, October 26, 2013 16:58:12

Borgere, som er endt i en social situation, som de ikke selv kan overskue eller mangler ressourcer til at blive selvhjulpne, skal have al den hjælp kommunen kan mobilisere. Målet er altid at hjælpe borgeren med at blive selvhjulpen ud fra de ressourcer, de nu engang selv har.
Det er god konservativ politik, at enhver tager ansvar for sin egen dagligdag og sit eget liv. De, som ikke er i stand til at selv at forandre deres livssituation skal have vores hjælp. Jeg tænker her på samfundets mest udsatte borgere og på de, som rammes af
f. eks psykiske lidelser.

Et særligt område er kommunens ældre.
At blive ældre er ikke en sygdom, men med alderen følger oftest nedsættelse af egen evne til at klare sig selv fuldt ud. Derfor er det vigtigt, at vore ældre får præcist den hjælp og støtte, de har brug for, så de kan være mest mulig selvhjulpne. Præcist dette gør, at jeg f. eks arbejder for, at Hillerød Kommune skaber ”ældreegnede boformer”, som sikrer den enkelte en værdig alderdom.

At tage ansvar for sin egen dagligdag og sit eget liv handler også om at gøre en indsats for egen sundhed. - både den fysiske og den mentale. ”Aktiv i din hverdag” er et godt initiativ, der peger i den retning. Besøgsvenner, demens aflaster og spisevenner er andre initiativer, som bidrager til en øget livskvalitet for borgeren.

Som formand for Socialudvalget gennem 4 år, glæder jeg mig over den brede politiske opbakning, der har været til det, jeg opfatter som gode konservative værdier. Vi har i kommunen en administration, som dygtigt har omsat værdierne til konkrete handlinger.
Der har været historier fremme i pressen om fejl, bureaukrati og umenneskelige beslutninger.
Hver eneste sag har givet anledning til at vurdere, om vi nu gør det godt nok. Er der sket fejl, er de blevet rette øjeblikkeligt.

Det er min rolle som formand for Socialudvalget at tilse, at administrationen handler i overensstemmelse med de politiske retningslinjer. Jeg kan konstatere, at det er sjældent, der er begået fejl. Men vi kan – og skal naturligvis være meget bedre til at forklare borgerne om reglerne og deres rettigheder.
Der er fortsat meget, der kan gøres for, at vi driver en social ansvarlig politik her i kommunen.

Mit mål er at forsætte det arbejde i den næste valgperiode.

Bente Claudi
Socialudvalgsformand ( C )

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post103

Aktiv i din hverdag

ÆldreomsorgPosted by Bente Claudi Thu, October 17, 2013 22:03:50
"Aktiv i din hverdag"- nok engang.

Det er en stor tilfredsstillelse- og ensbetydende med høj livskvalitet- når ældre selv kan klare hverdagen uden hjælp fra f.eks. kommunen.

I Hillerød er princippet om klare sig selv formuleret som "Aktiv i din hverdag", MEN kommunen har også en lovmæssig forpligtigelse til at sikre, at borgerne- også i praksis- kan klare sig selv bedst muligt/ længst muligt.


Borgerne kan opleve det som utidig indblanding, når visitatoren kommer og udspørger borgeren: Kan du lave mad, købe ind, gå i bad, støvsuge , gøre rent eller klare andre af de almindelige funktioner, som de fleste har udført i deres lange liv.

Ved "Aktiv i din hverdag" sætter kommunen og borgeren sammen et individuelt mål for, hvad borgeren gerne selv vil kunne- og på hvilken måde, kommunen skal hjælpe.


Målet sættes ud fra en fælles bedømmelse af, hvor godt borgeren skal kunne udføre de almindelige, daglige opgaver.

Det er "hjælp til selvhjælp"- og god konservativ politik- når borgeren kan koncentrere sig om de funktioner, borgeren selv gerne vil kunne varetage- og lade de øvrige områder overgå til andre:

Som socialudvalgsformand tror jeg på betydningen af at leve et godt liv , hvor vi klarer os længst muligt - uden afhængighed af det offentlige system.

Tag derfor godt imod "Aktiv i din hverdag", lyt til mulighederne, tænk og beslut, hvilke dele, du selv vil kunne og få den hjælp, der er relevant for dig, så det fungerer i hverdagen.


  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post102

Walk & talk med Bente Claudi

Konservative i Hillerød byråd.Posted by Bente Claudi Tue, October 15, 2013 14:41:25
C: Bente Claudi inviterer til walk & talk

Søndag d.27.oktober kl.14- 16 ved bådebroen - Torvet i Hillerød.

Mød mig på en tur rundt om søen.

Lad os tale om politik, værdier og om, hvordan visioner omsættes til konkret handling.

Udtrykket walk & talk betyder, at man samtaler, mens man går.

Som byrådsmedlem gennem 16 år- og senest som socialudvalgsformand- har jeg målrettet arbejdet for at sætte handling bag ordene i mine valgløfter.

Det agter jeg også at gøre fremover.

Mine politiske mærkesager er:

Ældreegnede boformer
Sundhed
En bedre Kommune

Det vil jeg naturligvis gerne fortælle mere om på turen, ligesom jeg ønsker at få en god dialog med dig som borger om C-politik

Jeg er særligt optaget af at samarbejde med generation 50 +, og politisk bistå med at løse de opgaver, der er vigtige for dem.

Generation 50 + er optaget af, hvordan det går deres børn og børnebørn. Det er
vigtigt, at institutioner og skoler fungerer godt og er indrettet efter den moderne families behov.

Genreration 50+ er optaget af, hvordan det går med deres forældre. Sygdom, nedsat førlighed og demens er emner, der trænger sig på i hverdagen.

For 50+ generationen er børnefamiliers og de ældres vilkår meget nærværende.

Derfor vil jeg gerne kvittere for den store indsats, mange gør på børnebørns anden sygedag, som besøgsvenner, som aflastning, som frivillige overalt og meget andet.

Generation 50+ er optaget af vilkårene på jobbet. Som kommunal arbejdsplads er det vigtigt for mig, -at vi har en anstændig og værdig personalepolitik - også for denne generation.


Rent praktisk vil turen starte fra bådebroen ved Torvet kl.14, hvorfra vi går øst om slottet.
Ved 4 bænke gør vi holdt, og jeg præsenterer en af mine mærkesager.

Du kan sluttet dig til ved en af bænkene,-eller du kan følges med mig hele turen rundt.

Glæder mig til, at vi C´s og får en god snak
  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post101

Stem personligt på Bente Claudi

Konservative i Hillerød byråd.Posted by Bente Claudi Fri, October 11, 2013 11:18:27
Støttegruppen-

Stem personligt på Bente Claudi


Vi er en gruppe af engagerede borgere, som gerne vil give Bente en hjælpende hånd i forbindelse med valgkampen.

Som støttegruppe har vi fulgt Bentes konkrete og praktiske virke gennem hele den sidste valgperiode - og nogen af os endda længere.
Derfor mener vi, at Hillerød fortsat har brug for Bentes erfaring og handlekraft.

Nogle i gruppen er konservative, andre er ikke- fælles er, at vi mener, man skal stemme personligt på Bente ved kommunalvalget.

Der er brug for flere hænder til at løse de mange store og små opgaver i Bentes valgkamp. De strækker sig lige fra at uddele et bundt brochurer til venner og bekendte til at opsætte og nedtage plakater midt om natten.

Enhver kan bidrage med præcis så meget som tiden og fysikken tillader.

Og så har du mulighed for at sætte handling bag ordene, hvis du støtter Bente.


Deltag i mødet d.22.oktober kl.19- 21

Tilmeld dig til Sten på ssv@fokus.dk eller på Facebook, så får du tilsendt nærmere om sted og dagsorden.

På gruppens vegne
Sten

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post100
« PreviousNext »