Bente Claudi's blog

Bente Claudi's blog

Social ansvarlighed – min mærkesag.

Konservative i Hillerød byråd.Posted by Bente Claudi Sat, October 26, 2013 16:58:12

Borgere, som er endt i en social situation, som de ikke selv kan overskue eller mangler ressourcer til at blive selvhjulpne, skal have al den hjælp kommunen kan mobilisere. Målet er altid at hjælpe borgeren med at blive selvhjulpen ud fra de ressourcer, de nu engang selv har.
Det er god konservativ politik, at enhver tager ansvar for sin egen dagligdag og sit eget liv. De, som ikke er i stand til at selv at forandre deres livssituation skal have vores hjælp. Jeg tænker her på samfundets mest udsatte borgere og på de, som rammes af
f. eks psykiske lidelser.

Et særligt område er kommunens ældre.
At blive ældre er ikke en sygdom, men med alderen følger oftest nedsættelse af egen evne til at klare sig selv fuldt ud. Derfor er det vigtigt, at vore ældre får præcist den hjælp og støtte, de har brug for, så de kan være mest mulig selvhjulpne. Præcist dette gør, at jeg f. eks arbejder for, at Hillerød Kommune skaber ”ældreegnede boformer”, som sikrer den enkelte en værdig alderdom.

At tage ansvar for sin egen dagligdag og sit eget liv handler også om at gøre en indsats for egen sundhed. - både den fysiske og den mentale. ”Aktiv i din hverdag” er et godt initiativ, der peger i den retning. Besøgsvenner, demens aflaster og spisevenner er andre initiativer, som bidrager til en øget livskvalitet for borgeren.

Som formand for Socialudvalget gennem 4 år, glæder jeg mig over den brede politiske opbakning, der har været til det, jeg opfatter som gode konservative værdier. Vi har i kommunen en administration, som dygtigt har omsat værdierne til konkrete handlinger.
Der har været historier fremme i pressen om fejl, bureaukrati og umenneskelige beslutninger.
Hver eneste sag har givet anledning til at vurdere, om vi nu gør det godt nok. Er der sket fejl, er de blevet rette øjeblikkeligt.

Det er min rolle som formand for Socialudvalget at tilse, at administrationen handler i overensstemmelse med de politiske retningslinjer. Jeg kan konstatere, at det er sjældent, der er begået fejl. Men vi kan – og skal naturligvis være meget bedre til at forklare borgerne om reglerne og deres rettigheder.
Der er fortsat meget, der kan gøres for, at vi driver en social ansvarlig politik her i kommunen.

Mit mål er at forsætte det arbejde i den næste valgperiode.

Bente Claudi
Socialudvalgsformand ( C )

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post103