Bente Claudi's blog

Bente Claudi's blog

Økonomisk ansvarlighed er mit krav.

Konservative i Hillerød byråd.Posted by Bente Claudi Thu, October 31, 2013 16:02:59

Find ”guldet”.

Det hører tilsyneladende til i en valgkamp, at alle partier lover guld og grønne skove. Der er næsten ingen grænser for, hvad kandidaterne fra finde på at love. ”Medvind på alle cykelstier” er et sjovt eksempel, som sætter det hele i perspektiv. At Jacob Hausgaard så blev valgt er en helt anden historie.

Det er et sundt konservativt princip, som jeg har gjort til mit eget, at man kun bruger de penge, som man rent faktisk har til rådighed. Med andre ord går jeg ikke med til at bruge penge, som kommunen ikke har.

Andre partier har måske den opfattelse, at man bare kan låne, hvis man ikke selv har pengene til at finansiere de store armbevægelser. Der var en periode her i Hillerød, hvor der ikke var dækning for indfrielsen af de store visioner.

Jeg er stolt over, at vi i den konservative gruppe har været med til at bringe Hillerød Kommunes økonomi på ret kurs igen. Det skal ikke sættes overstyr.
Der er så meget, jeg gerne vil tilbyde borgerne – der er så mange områder, hvor det ville være dejligt at øge serviceniveauet. På ældreområdet kunne vi sagtens bruge nogle millioner mere. På ungeområdet tilsvarende.

Realiteterne er imidlertid, at alle folkevalgte på et tidspunkt inviteres ind i det store ”prioriteringsrum”, hvor f. eks mere snerydning skal prioriteres i forhold til øget hjemmehjælp. Hvor udbygning af en cykelsti skal afvejes i forhold til indsats overfor unge med særlige behov. I prioriteringsrumme kan man ikke få det hele – man skal blive enige om, hvordan den begrænsede pose penge skal fordeles.

I Hillerød står vi overfor store udfordringer. Det er helt forudsigeligt, at der bliver
øgede udgifter til en lang række områder – og skattegrundlaget stiger ikke i samme takt.
Jeg er talsmand for at skatterne ikke skal øges, og at besparelser ikke skal ske gennem nedskæringer. Men pengene skal jo findes. Mit forslag er, at vi ser på, hvordan vi får mere for pengene ved at inddrage medarbejderne i at finde ”guldet.” Alle steder, hvor ”systemer” styrer, er der et potentielt spild. Medarbejderne - og for resten også borgerne - kan opfordres til at finde steder, hvor vi kan opnå store besparelser ved at forenkle systemerne.

En anden konservativ mærkesag er, at vi skal overlade samfundet i bedre stand til
vores børn, end vi selv modtog det. Det betyder, at vi både skal kunne finansiere
en god hverdag for de fleste og spare op til at klare de øgede udgifter.
Jeg vil ikke være med til at sende en regning videre til mine børn og børnebørn.
Men, som nævnt før – jeg påtager mig kun udgifter, der er indtægtsmæssig dækning for. Både her, nu og i fremtiden.

Det er sjovere at lege julemand og love bedre snerydning til alle parkeringspladser for handicappede end at være den, der prædiker økonomisk mådehold. På den anden side har jeg jo valgt at gå til valg på sloganet: ”Jeg vil, jeg kan og jeg tør.”
Og jeg tør sige, at økonomisk ansvarlighed fortsat er mit krav.

/BC

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post104