Bente Claudi's blog

Bente Claudi's blog

TV2 nyhederne

Konservative i Hillerød byråd.Posted by Bente Claudi Tue, September 17, 2013 12:21:37

Der er ingen tvivl i mit sind - hvis der var sket fejl i forvaltningen,
blev det rettet omgående.

Tak for de rigtig mange søde hilsener og støtte- tilkendegivelser, jeg har fået i anledning af min fjernsynsoptræden den 15. september. Det var bestemt en ”oplevelse”, jeg gerne ville have været foruden.
Alle ved, at jeg ikke kan kommentere en konkret sag og da slet ikke, når der foreligger en ankesag.

Da journalisterne dukkede op, vidste jeg ikke noget om den sag, de havde med – det var mit indtryk, vi skulle tale om ”de store nedskæringer på hjemmehjælp” herunder ” Aktiv i din Hverdag ” på grundlag af en klage over manglende hjælp.
Jeg var sammen med fjernsynsholdet i ½ time, og det blev til 2 minutters indslag, så naturligvis er der klippet meget fra/ vendt meget på hovedet.

Det er en konservativ mærkesag, at enhver skal tage ansvar for sit liv og dermed også tage vare på sig selv i overensstemmelse med de aktuelle ressourcer. Samtidigt er det en mærkesag, at den, der ikke er i stand til at klare sig selv, skal have den bedst mulige støtte og hjælp.
Ældre medborgere skal have præcist den hjælp, de har behov for. Får de ikke det, kan der klages, og sagen bliver revurderet. I trit med alderen bliver den ældres ressourcer måske reduceret, og så skal hjælpen naturligvis øges.
I Hillerød har vi et system, hvor enhver ældre medborger bliver visiteret ud fra princippet: ”Hvor megen hjælp har du behov for, så du kan klare dig selv”. Hvis borgeren f.eks. selv kan sortere vasketøj, så får vedkommende hjælp til resten af vaskeprocessen. Hvis borgeren selv kan sortere og vaske tøj, men ikke hænge det til tørre, så er det der, hjælpen skal sættes ind.
Jeg er stolt af, at vi i det samlede Socialudvalg/ Byråd – på tværs af alle partiskel – er enige om netop dette princip.
Hver gang, der bringes en sag frem, skal den give anledning til refleksion og en evaluering af, om vi gør det godt nok. På den baggrund har jeg som lovet helt konkret bedt forvaltningen om en redegørelse om denne sag.

Jeg er sikker på, at forvaltningens praksis helt er i overensstemmelse med de politiske retningslinjer.

/BC

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post95