Bente Claudi's blog

Bente Claudi's blog

Ældrepuljen 2018- 2020

ÆldreomsorgPosted by Bente Claudi Wed, February 05, 2014 15:30:05
1.Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

1 Styrket rehabiliteringsindsats på Rehabiliteringsafdelingen
2 Forstærket rehabiliteringsindsats overfor borgere i eget hjem
3 Øgede ressourcer til træning - nedbringelse af ventetid
4 Udslusningsforløb fra træning

2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

5 Flere aktiviteter på plejecentrene (bruges efter plejecentrenes eget valg fx omkring måltider, udflugter m.m.) + pulje til aktiviteter for plejecenterbeboere i samarbejde med frivillige
7a Tidlig opsporing, kompetenceudvikling i f.t. triage
7b Tidlig opsporing: Indkøb af skærme m.m. til triage
8a Hverdagsrehabilitering og genoptræning på plejecentrene
8b Træningsredskaber på plejecentrene
9 Underernæring og dysfagivurdering

3. Bedre forhold for de svageste ældre

11 Aflastning af pårørende til demente og andre svage ældre
12 Kompetenceudvikling i f.t. demens på plejecentrene - løses via kompetenceudviklingsmidler
13 Pårørendekonsulent: støtte til og arrangementer i f.t. pårørende til demente og andre svage ældre
15 Loftlifte på plejecentrene  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post112

Testamenter

ÆldreomsorgPosted by Bente Claudi Sun, February 02, 2014 11:39:34

Testamentet mangler ofte ved uventede dødsfald.

Mangel på testamente kan betyde ruin for ”samboende” par.


Det er 8 år siden, den nye arvelov blev indført.
Den betyder, at uden testamente arver kæresten ikke.

Alligevel er antallet af par, der lever sammen uden at være gift, steget med 4,3 procent, antallet af nye ægteskaber er faldet med 24 procent, men i samme periode er antallet af notartestamenter – testamenter, som er tinglyst med vidner- faldet drastisk.

Det er en farlig cocktail, lyder det fra Nordeas forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen, idet hendes undersøgelser viser, at det kun er hver tiende dansker, der har skrevet testamente.

I 2013 blev der oprettet 27.227 notartestamenter- og det er blot to tredjedele i forhold til rekordåret 2008 (42.254 ), hvor den nye arve-lov trådte i kraft
Faktisk er 2013 bundrekord for notartestamenter.

Gallup har lavet en undersøgelse for Nordea- den viser, at testamenter kommer ind sent i livet eller kun kommer på tale, hvis der er noget at dele.

I gennemsnit har kun ca. hver tiende af danskerne oprettet testamen-te.
For unge 26-39 årige er tallet helt nede på 7 procent.
Det er primært folk med penge på kontoen, der skriver testamente, og så er det folk, der er over 50 år, MEN selv blandt de velhavende og de ældre, er det kun hver fjerde, der har et testamente.

Ret mange ved godt, at de burde have skrevet testamente for længe siden. De fleste, der bliver alvorligt syge, får styr på det.

Men der er sager, hvor en pludselig er død f.eks. i en trafikulykke, og samleveren intet arver, fordi de ikke er gift, og der intet testamente er. Ofte tror folk i de tilfælde, at de får det meste alligevel, men det er langtfra sikkert.
Det er en udbredt misforståelse.

Hver fjerde dansker tror fejlagtig, at de arver alt, når ægtefællen dør.
Tre ud af fire, der har lavet testamente siger, det først og fremmest var for at sikre den part, der lever længst.

Testamente er lidt af et fremmedord for mange, påpeger Ann L. E., der håber, at DRs serie ”Arvingerne” får folk til at huske testamentet.

”Et testamente kan forebygge mange konflikter, og så er du også sikker på, hvad der sker med dine penge, når du ikke er her mere.”
Det kan også være en måde at sikre din partner eller ægtefælle, så de kan blive i hjemmet.

Samboende arver ikke hinanden automatisk.
De arver kun hinanden, hvis der er et testamente.

Ældre Sagen i Hillerød satser på senere i år at holde et medlemsmøde med oplæg fra kompetente personer vedr. testamenter og livstestamenter.

Brug: Ældre Sagens Rådgivning:

Har du brug for rådgivning om sociale og juridiske spørgsmål, så kontakt rådgivningen Tlf. 8030 1527 ma-ti-on 10-14 og to 14-18.

Kilde: /ritzau/ og Nordea baseret på tal fra Tinglysningsretten
Per.Thiemann Politiken

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post111

Kalender

Konservative i Hillerød byråd.Posted by Bente Claudi Sat, November 16, 2013 20:43:36


Kalender 2017:
Mandag d. 20. november

Børne og Ungeudv.

C kandidater

Hillerød Golfklub


Tirsdag d. 21. november

VALGDAG


Onsdag d. 22. november

Konstituering

Annemette fys motion


Torsdag d. 23.november


Motion Ggc.

AV 86 vinterdæk

Vivian fod

Alzheimer Bestyrelse

Frdag d.24. november


Æblerhaven+ Meny

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post106

” Tak til Jonathan for en god dialog”

Konservative i Hillerød byråd.Posted by Bente Claudi Fri, November 08, 2013 14:48:03

Det er ingen hemmelighed, at Jonathan og jeg har krydset klinger. Derfor inviterede jeg til et møde, hvor vi sammen kunne skille fakta fra politiske udmeldinger. Det glæder mig, at Jonathan tog imod invitationen og endda kvitterede med at invitere mig til at møde Thyra Frank på Torvet.

Hvad Jonathan ikke lige måske tænkte var, at Thyra og jeg har kendt hinanden i mange år ,og jeg har dyb respekt for hendes store hjerte.

Jeg ved, at Thyra og jeg er enige om forskellen mellem stordrift og mulighederne i små, autonome enheder. Der er intet, vi konservative hellere ville end skabe hjerterum for hver enkelt.

Jeg glæder mig over vores fælles besøg i køkkenet. Du anerkendte, at maden jo var god men, at det er ”jo er valgkamp”. Hvis dette er præmisserne er jeg naturligvis klar til valgkampen.

Det afgørende for mig er, at vi sammen anerkender den store indsats, som kommunens mange ansatte indenfor ældreområdet gør. Naturligvis er der plads til forbedringer. Og jeg er klar til at lede efter dem - som resten af forvaltningen og socialudvalget har været obs på i hele den sidste valgperiode og vil være det i den kommende.

Jeg glæder mig til, at vi nu kan diskutere på et fornuftigt grundlag.

Bente Claudi.

Socialudvalgsformand ( K)

Byrådskandidat

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post105

Økonomisk ansvarlighed er mit krav.

Konservative i Hillerød byråd.Posted by Bente Claudi Thu, October 31, 2013 16:02:59

Find ”guldet”.

Det hører tilsyneladende til i en valgkamp, at alle partier lover guld og grønne skove. Der er næsten ingen grænser for, hvad kandidaterne fra finde på at love. ”Medvind på alle cykelstier” er et sjovt eksempel, som sætter det hele i perspektiv. At Jacob Hausgaard så blev valgt er en helt anden historie.

Det er et sundt konservativt princip, som jeg har gjort til mit eget, at man kun bruger de penge, som man rent faktisk har til rådighed. Med andre ord går jeg ikke med til at bruge penge, som kommunen ikke har.

Andre partier har måske den opfattelse, at man bare kan låne, hvis man ikke selv har pengene til at finansiere de store armbevægelser. Der var en periode her i Hillerød, hvor der ikke var dækning for indfrielsen af de store visioner.

Jeg er stolt over, at vi i den konservative gruppe har været med til at bringe Hillerød Kommunes økonomi på ret kurs igen. Det skal ikke sættes overstyr.
Der er så meget, jeg gerne vil tilbyde borgerne – der er så mange områder, hvor det ville være dejligt at øge serviceniveauet. På ældreområdet kunne vi sagtens bruge nogle millioner mere. På ungeområdet tilsvarende.

Realiteterne er imidlertid, at alle folkevalgte på et tidspunkt inviteres ind i det store ”prioriteringsrum”, hvor f. eks mere snerydning skal prioriteres i forhold til øget hjemmehjælp. Hvor udbygning af en cykelsti skal afvejes i forhold til indsats overfor unge med særlige behov. I prioriteringsrumme kan man ikke få det hele – man skal blive enige om, hvordan den begrænsede pose penge skal fordeles.

I Hillerød står vi overfor store udfordringer. Det er helt forudsigeligt, at der bliver
øgede udgifter til en lang række områder – og skattegrundlaget stiger ikke i samme takt.
Jeg er talsmand for at skatterne ikke skal øges, og at besparelser ikke skal ske gennem nedskæringer. Men pengene skal jo findes. Mit forslag er, at vi ser på, hvordan vi får mere for pengene ved at inddrage medarbejderne i at finde ”guldet.” Alle steder, hvor ”systemer” styrer, er der et potentielt spild. Medarbejderne - og for resten også borgerne - kan opfordres til at finde steder, hvor vi kan opnå store besparelser ved at forenkle systemerne.

En anden konservativ mærkesag er, at vi skal overlade samfundet i bedre stand til
vores børn, end vi selv modtog det. Det betyder, at vi både skal kunne finansiere
en god hverdag for de fleste og spare op til at klare de øgede udgifter.
Jeg vil ikke være med til at sende en regning videre til mine børn og børnebørn.
Men, som nævnt før – jeg påtager mig kun udgifter, der er indtægtsmæssig dækning for. Både her, nu og i fremtiden.

Det er sjovere at lege julemand og love bedre snerydning til alle parkeringspladser for handicappede end at være den, der prædiker økonomisk mådehold. På den anden side har jeg jo valgt at gå til valg på sloganet: ”Jeg vil, jeg kan og jeg tør.”
Og jeg tør sige, at økonomisk ansvarlighed fortsat er mit krav.

/BC

  • Comments(0)//blog.bente-claudi.dk/#post104
Next »