Bente Claudi's blog

Bente Claudi's blog

Ældrepuljen 2018- 2020

ÆldreomsorgPosted by Bente Claudi Wed, February 05, 2014 15:30:05
1.Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

1 Styrket rehabiliteringsindsats på Rehabiliteringsafdelingen
2 Forstærket rehabiliteringsindsats overfor borgere i eget hjem
3 Øgede ressourcer til træning - nedbringelse af ventetid
4 Udslusningsforløb fra træning

2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

5 Flere aktiviteter på plejecentrene (bruges efter plejecentrenes eget valg fx omkring måltider, udflugter m.m.) + pulje til aktiviteter for plejecenterbeboere i samarbejde med frivillige
7a Tidlig opsporing, kompetenceudvikling i f.t. triage
7b Tidlig opsporing: Indkøb af skærme m.m. til triage
8a Hverdagsrehabilitering og genoptræning på plejecentrene
8b Træningsredskaber på plejecentrene
9 Underernæring og dysfagivurdering

3. Bedre forhold for de svageste ældre

11 Aflastning af pårørende til demente og andre svage ældre
12 Kompetenceudvikling i f.t. demens på plejecentrene - løses via kompetenceudviklingsmidler
13 Pårørendekonsulent: støtte til og arrangementer i f.t. pårørende til demente og andre svage ældre
15 Loftlifte på plejecentrene  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.